Amazing Magazine

Příběhy,
které inspirují

Amazing Magazín je čtvrtletník na pomezí lifestylu a artu, za kterým stojí populární cestovatelský lovebrand Amazing Places.

Amazing Magazín pro nás objevuje témata, která bychom si neměli nechat ujít. Oslavuje jedinečnost každého člověka, místa i předmětu a hledá inspirativní příběhy, jež stojí za to vyprávět. Je návratem k věcem, kterým má smysl v dnešním světě věnovat stále větší pozornost, protože v sobě nesou opravdovost a hloubku.

Náš designér Jan Kolář pro Magazín vytvořil výraznou vizuální identitu, do které patří logotyp, design obálky i vnitřních stran. Aktuálně plní roli konzultanta celého projektu. Ve spolupráci s šéfredaktorkou Kateřinou Černou, Honza dohlíží na vysokou vizuální kvalitu jednotlivých vydání a pomáhá v případě potřeby s grafickým zpracováním obsahu.

  • Jan Kolář
  • +
  • Kateřina Černá
  • & Amazing team

Výrazný logotyp navazuje na vizuální identitu Amazing Places, zároveň ale stojí na vlastních nohou. Je umístěn netradičně do středu obálky a je přímo propojen s vizuálem. Protože distribuce časopisu neprobíhá klasickou formou, mohli jsme si tento přístup, který porušuje zavedená pravidla, dovolit.

Na pozadí celého magazínu stojí pečlivě připravený systém gridu a typografie. Umožňuje vytvářet téměř neomezené množství různě vypadajících stránek, aniž by byla narušena konzistence časopisu. Důraz je kladen na esteticky zvládnuté vyvážení designu mezi textem, fotografiemi menšího formátu i celostránkových vizuálů tak, aby zároveň dostal slovo i prázdný prostor.

“ Spolupráce založená na osobním přístupu, kreativitě a velkém smyslu pro detail přinesla skvělý výsledek, který dal našemu projektu duši. ”

Kateřina Černá

Chief Editor