Datera

Big Data
nejsou nuda

Data hýbou naší dobou a technologické společnosti jsou na vzestupu. Proto již nestačí mít jen kvalitní služby, je potřeba mít i silnou značku a výraznou prezentaci.

Datera je technologická firma, která pro běžného smrtelníka představuje velkou neznámou. Zabývá se ukládáním a zpracováním dat a umí pokrýt vše od sběru, analýzy, vybudování infrastruktury až po implementaci softwaru. Jak ale uchopit tento specifický svět jedniček a nul tak, aby bylo snadné ho pochopit?

Klíčovým prvkem se stal symbol jednoduchého bodu, který reprezentuje data jako taková a promítá se do všech aplikací použitých napříč celou identitou od technicistního rastru po logo. Jednotlivé body mohou stát samy o sobě nebo vytvářet komplexní obrazce. Tento princip se promítl také do redesignu loga, který je základem nové identity.

Systém grafických elementů jen opřen o tři hlavní pilíře služeb – strukturovaná data, infrastrukturní řešení a získávání nových informací. Tyto patterny jsou následně využity v aplikacích identity. Neméně důležitou součástí byla definice nové barevnosti a sady písem. Obě kategorie musely odrážet na jednu stranu technický charakter společnosti, na stranu druhou lidský přístup.

Celou identitu se nám podařilo posunout směrem k přehlednému, čistému, technickému stylu, který doplňují propracované detaily. Datera se tak vymanila ze stereotypů vlastních danému odvětví a ukázala, že i Big Data lze prezentovat atraktivně.

  • Jan Kolář
  • Klára Palmer
  • Zdeněk Kurečka
  • Martin Babic
  • František Traksl

“ Skvělá spolupráce, přístup a výsledek, který předčil naše očekávání. Naši zákazníci i partneři jsou nadšeni, stejně jako my. ”

Jan Rančák

Datera / Analytics Business Leader