Iseco

Informace
v bezpečí

Nová identita dokázala pomoci menší české společnosti ke vstupu na zahraniční trhy i k zisku důležitého postavení mezi konkurencí.

Iseco bylo v roce 2017 menší, ale progresivní společností, která se specializovala na informační bezpečnost. Původně bylo naším úkolem vytvořit design nového produktu, který se měl uvést na americký trh. Po sérii workshopů jsme ale došli k závěru, že je potřeba jít daleko více do hloubky a zaměřit se na celkovou prezentaci firmy.

Zaměřili jsme se na podstatu odvětví, charakter společnosti i na vizi do budoucnosti. Vytvořili jsme identitu, která jde k jádru věci a přesně odráží hlavní zaměření firmy a její silné stránky.

A vyplatilo se. Do roku 2020 Iseco vyrostlo v důležitého hráče, kterému se podařilo expandovat na zahraniční trhy. Jsme poctěni, že naše práce tomuto úspěchu pomohla.

  • Jan Kolář
  • Martin Babic
  • Zdeněk Kurečka

“ Kluci odvedli fantastickou práci. Rebranding nám otevřel nové možnosti a znamenal pro nás zásadní zlom ve fungování a budoucnosti celé firmy. ”

Eva Neduchal

Iseco / Business Director